• slider image 922
 • slider image 897
 • slider image 900
 • slider image 880
 • slider image 648
 • slider image 657
 • slider image 655
 • slider image 529
 • slider image 606
 • slider image 525
 • slider image 527
 • slider image 524
:::
來賓、家長反饋

美術作品呈現正統藝術的美 (新北市立新埔國中校長 許淑貞)

discuss pic 2019-03-28 17:03:55
看到為來賓導覽畫作的學生,態度穩重與自信,肯定學校生活教育的成功。

新北市立新埔國中校長 許淑貞