• slider image 877
 • slider image 613
 • slider image 880
 • slider image 648
 • slider image 657
 • slider image 655
 • slider image 609
 • slider image 611
 • slider image 610
 • slider image 612
 • slider image 608
 • slider image 529
 • slider image 606
 • slider image 525
 • slider image 527
 • slider image 524
:::

恭喜!!302班詹淨蓮同學榮獲全縣學生美術比賽西畫類佳作

恭喜!!

302班 詹淨蓮 同學 

榮獲  108學年度全縣學生美術比賽  國中組  西畫類  佳作

教務處 芳瑢 於 2019-10-08 發布,共有 236 人次閱讀